promo annonceВтората промоционална среща по PROSPERITY се проведе в София на 15 февруари 2018 г. съвместно с проекта SUMPs-UP.

Тя беше организирана в залата на Столична община с участието на екипите от двата проекта и ICLEI. Г-н Т.Дюрлен от СЕРЕМА представи състоянието на ПУГМ в България и го сравни с това в другите европейски страни. Той изрично подчерта, че у нас експертиза по ПУГМ притежава единствено екипът на Клуб УРГО. Участниците в събитието доскутираха необходимостта от създаването на национален държавен орган, който да отговаря за ПУГМ. Клуб УРГО раздаде на всички просъстващи новия преведен на български и адаптиран за нашите условия Наръчник по ПУГМ.

За повече информация: Снимки, покана и програма, презентации

Warning: No images in specified directory. Please check the directory! Debug: specified directory - http://www.csdcs.org/02.projects/26.prosperity/promo/gallery

Покана и програма

Презентации

WEB страници на проекти по градска мобилност

smp logo official

epomm

eltis

do the right mix

bump site small