Клуб УРГО притежава сериозен потенциал за обучение, като негови членове са били лектори на повече от 500 семинара в рамките на различни проекти и образователни инициативи. Основни теми на семинарите са: Европейски институции и финансиране; Устойчиво развитие и планиране; Разработка на проекти; Управление и отчетност на проекти; Управление на ОС; Управление на отпадъците; Управление на мобилността; Градска екология и биоразнообразие; Индустриален мениджмънт и маркетинг; Управление на производството - REFA; Управление на персонала; Управление на различията; Управление на качеството, ISO стандарти.

 

Управление и отчетност на проекти

trainings 02 annonceУправление и отчетност на европейски проекти

Прочети още...

Разработка на проекти

trainings 01 annonceРазработка на успешни проекти в рамките на евро-фондовете

Прочети още...

Втори семинар ELTIS+

workshop2 annonceВторият семинар с техническият насоченост за информиране и повишаване на техническите умения в областта на Плановете за Устойчива Градска мобилност се проведе на 4 май 2012 г. във Федерацията на научно-техническите съюзи.

Прочети още...

Първи семинар ELTIS+

workshop1 annonceЕвропейската Комисия подпомага решаването на транспортните проблеми в градските зони чрез стимулиране на регионалните и местни власти да разработват и внедряват  Планове за Устойчива Градска Мобилност (ПУГМ).

Прочети още...