varna annonceВ последната седмица на м. март 2018 г. в Областна администрация - Варна се проведоха две дискусионни срещи на проектния екип и стекхолдери.

На първата среща на 28 март бяха поканени кметове и експерти от варненските общини, с които бяха обсъдени и приети предложените от тях мобилни мерки, както и допълнителни текстове относно устойчивата мобилност, които да залегнат в регионалния план.

Втората среща се проведе на областен съвет на 30-ти март, на който бяха гласувани и приети предложените от Клуб УРГО допълнения в Регионалния план за СИ район 2014-20. Те ще залегнат като предложения за приемане на Областен съвет през юни 2018 г.

За повече информация: Снимки, покани, програма, PPT-презентация

 

  • varna_01
  • varna_02
  • varna_03
  • varna_04

 

Покана на Областния управител

 

Покана на клуб "Устойчиво развитие на гражданското общество"

 

Презентация

 

Заседание на Областния съвет за развитие