Клуб УРГО представи българския неправителствен сектор на 10-та Годишна асамблея на НПО в страните от Източното партньорство на ЕС в Тбилиси, Грузия (10-12.12.2018 г.)

 

tbilisi header

Клуб УРГО беше единствената българска НПО, поканена да участва като делегат на Десетото годишно събрание на Форума на гражданското общество на Източното партньорство.

От общо 569 кандидати за събитието бяха избрани 165 организации според тяхната значимост и капацитет за принос към програмата. Клуб УРГО стана член на Работната група по околна среда, транспорт и енергетика.

Заедно с партньорите от гражданското общество от региона Годишната асамблея разгледа въпроса как да продължи по-нататъшното устойчиво демократично развитие и да подкрепи ангажимента на Европейския съюз към политическата инициатива за Източното партньорство.

Участниците научиха повече за стратегиите за кампании и за застъпничество, целящи не само да увеличат натиска, но и да насърчат конструктивната ангажираност в родните си страни и в чужбина. В светлината на 100-годишнината от независимостта на Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия и Украйна асамблеята изследва как историческият опит на държавите влияе върху техните бъдещи политически ориентации.

За повече информация: Снимки, програма

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory! Debug: specified directory - http://www.csdcs.org/04.news/42.tbilisi/gallery

 

Предстоящо

POLIS-22

 

Intelligent Transport’s Summit

Лондон 20-21 септември 2023

Мрежа на ENDURANCE в България

bulgaria small

Transdanube.Pearls - Network for Sustainable Mobility along the Danube SRTMP of RUSE REGION

tdp srtmp ruse region

WEB страници на проекти по градска мобилност

smp logo official

epomm

eltis

do the right mix

bump site small