about us

Клуб “Устойчиво развитие на гражданското общество” е сдружение с идеална цел в обществена полза, регистрирано и започнало своята дейност през 1997 г. Сдружението обединява университетски и научни кадри, бизнесмени и младежи предимно от студентските среди. Понастоящем клуб УРГО има 30 члена. Сдружението е регистрирано в София, но има членове в Добрички, Видински и Варненски региони и работи с множество доброволци на територията на цялата страна.

Целите на Клуба са фокусирани към работа със социални слоеве и групи в маргинално положение за осъзнаване на гражданските им права и равнопоставеност, социалната им интеграция, стимулиране на обществена заетост чрез разширяване на възможностите им за образование и професионална подготовка; към укрепване на административния си капацитет и осъществяване на ефективни партньорства на местно, регионално, национално и транснационално ниво.

projects annonceClub SDCS has successfully developed and implemented more than 30 significant projects mainly oriented towards social development, environmental protection, transport and mobility.

Main areas of intervention projects for sustainable urban development, agrarian regions, mobility management, waste management, trans-border and multinational cooperation, social integration and management training European projects. After the accession of Bulgaria to the EU, the club became one of the main national partners in European projects centrally funded programs CIP-IEE, LIFE +, SEE and many others.

Club SDCS has serious potential for training as its members were speakers of more than 500 seminars in different projects and educational initiatives. Main topics of the seminars are: European institutions and funding; Sustainable development and planning; Development of projects; Accounting and management of projects; Management Meeting; Waste management; Mobility management; Urban Ecology and Biodiversity; Industrial Management and Marketing; Production Management - REFA; Personnel management; Diversity management; Quality management, ISO standards.

 

111

WEB pages of projects on urban mobility

smp logo official

epomm

eltis

do the right mix

bump site small