sabrina project meeting annonce

Клуб УРГО представи проекта SABRINA на две пролетни събития в региона на Евро-вело 6 в България – на изложбата „Нова перспектива“, организирана съвместно с Историческия музей в Тутракан на 7-9 април 2022 г. и на ТГС Конференцията на 20 май 2022 г.

Присъстваха представители на общините, НПО, културните и образователни институции в региона и граждани. На всички 46 участници бяха раздадени материали и сувенири, а дискусията беше последвана от скромен коктейл.

За повече информация: Снимки

 

 

  • sabrina_conference_1
  • sabrina_conference_2
  • sabrina_conference_3
  • sabrina_exhibition_1
  • sabrina_exhibition_2
  • sabrina_exhibition_4