triadica annonce

Проект „ПАРТНЬОРСТВО ЗА ПО-ДОБРО КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ В РАЙОН „ТРИАДИЦА”

Проектът се финансира по ПРОГРАМА „ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И РАЗВИТИЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО" НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА.

Проектът цели да популяризира и въведе европейски практики за подобряване качеството на живот в район „Триадица” чрез партньорство между гражданските организации и местната власт.

Специфичните цели на проекта са:

Обосновка и промоция на политиката на ЕС за развитието на местните общности и ролята на европейските институции за постигане на по-добро качество на живот в Еврорегионите;

Подобряване взаимодействието между местната власт и гражданските организации за постигане на Лисабонските цели чрез обучения и създаване на партньорска мрежа за споделяне на опит и добри практики;

Изграждане и промоция на устойчиви структури за подпомагане повишаването на качеството на живот в столицата.

Проектът се изпълнява от Клуб УРГО в партньорство със СО-Район Триадица. Той ще продължи 5 месеца и е на стойност 25 000 лв. В резултат на изпълнението на проекта ще се разкрие консултативен кабинет, който ще обезпечи предоставянето на консултантски услуги за финансирането на проектни инициативи и ще мотивира по-широк кръг от бенефициенти да участват в процеса на усвояване на европейските средства.

Loading...