ser 2018 annonceTDP беше представен с доклад на конференцията SER 2018 в Рейкявик, Исландия (9-13.09.2018 г.). В събитието участваха над 400 души, представляващи 48 страни по света.

Бяха представени около 200 доклада - включително седем пленарни - и над 80 плакати; в допълнение към шест специализирани семинара и открит форум по въпросите на климата. 

Необходимостта от задълбочено разбиране и професионален опит в екологията на възстановяването днес е по-очевидна от всякога. Екологичните предизвикателства, пред които сме изправени, ни показват ясно, че трябва да се стремим към напълно функционални екосистеми, където биологичното разнообразие е защитено, задържането на въглерода и неутралитетът на деградацията на земята. Искрено вярваме, че събития като конференцията SER Europe 2018 могат да спомогнат за улесняване на науката и практиките за екологично възстановяване в световен мащаб. 

Специализираната работа на SER International, SER Europe и други регионални глави на SER придаде значението на възстановяването в центъра на вниманието на политиците и лицата, вземащи решения в много страни по света. Неотдавнашната стратегия за климата на Исландия е едно от по-новите политически декларации, в които екологичното възстановяване на влошени екосистеми се признава за основополагащо действие за постигане на въглеродна неутралност преди 2040 г.

За повече информация: Снимки, програма на срещата и конференцията, резюме на презентацията на г-жа Лучия Илиева

Warning: No images in specified directory. Please check the directory! Debug: specified directory - http://www.csdcs.org/02.projects/27.transdanube.pearls/ser_2018/gallery