ecc conference vfu annonceТретата научна конференция по проекта се проведе в сътрудничество с Варненския свободен университет „Черноризец Храбър” във Варна на 18 ноември 2019 г.

Конференцията предизвика голям интерес с 50 участника – представители на ВСУ, Русенския университет „Ангел Кънчев”, Областна управа Варна и общини. Основни акценти в докладите бяха е-мобилността и сътрудничеството между общините, транспортните фирми и гражданите. Доцент Лучия Илиева докладва относно внедрените мерки по проект ECCENTRIC в Русе, а професори и учени от двата участващи университета представиха техни разработки в транспортната сфера. Г-н Младен Иванов представи мерките по мобилност, въведени във варненската община. След деловия обяд последва демонстрация на успешните проекти и научна дискусия сред участниците.

За повече информация: Cнимки, програма, приветствие на Областния управител на област Русе, презентации

 

 • ecc_conference_vfu_01
 • ecc_conference_vfu_02
 • ecc_conference_vfu_03
 • ecc_conference_vfu_04
 • ecc_conference_vfu_05
 • ecc_conference_vfu_06
 • ecc_conference_vfu_07
 • ecc_conference_vfu_08
 • ecc_conference_vfu_09
 • ecc_conference_vfu_10
 • ecc_conference_vfu_11
 • ecc_conference_vfu_12
 • ecc_conference_vfu_13
 • ecc_conference_vfu_14

 

Презентации

1. доц.инж. Лучия Илиева, Клуб УРГО - Иновативни решения за устойчива мобилност на хора в периферните градски квартали чрез проект „CIVITAS ECCENTRIC“
2. доц.д-р арх. Пламен Петров, ВСУ "Черноризец Храбър" - City Walk – към енергийно отговорни места:създаване на пешеходни градове в региона на река Дунав
3. проф.д-р арх. Александър Слаев, ВСУ "Черноризец Храбър" - Общественото участие в планирането на устойчива урбанистична среда и градска мобилност
4. проф. д-р Велизара Пенчева и доц. д-р Асен Асенов, РУ "Ангел Кънчев" - Изграждане на научноизследователска Лаборатория „Нисковъглеродна мобилност и интелигентни транспортни системи"
5. арх. Боряна Ножарова и арх. Петър Николов, ВСУ "Черноризец Храбър" - Местни политики и активни форми на мобилност в българските градове
6. доц. д-р Иван Белоев, гл. ас. д-р Димитър Грозев, РУ "Ангел Кънчев" - Оценка на студентската активност при развитие на проект за изграждане на прототип на градски електромобил, задвижван с водород
7. инж.Младен Иванов, Община Варна - E-мобилност – Новости в развитието на транспортни средства Варна