ecc pmg madrid annonceПоредната партньорска среща се проведе в лабораторията на община Мадрид от 23 до 25 октомври 2019 г.

Участниците отчетоха извършените дейности по проекта през втория отчетен период и втория междинен отчет. Бяха проведени отделни срещи по пакети 2 и 4, на които партньорите дискутираха конкретните мерки и техните резултати и беше организирано посещение на Living lab в Мадрид, на което домакините демонстрираха постигнатите резултати по проекта.

Накрая беше извършено подробно планиране на бъдещата работа и предстоящите срещи и мероприятия до края на проектния период. 

За допълнителна информация: Снимки, програма

 

 • ecc_pmg_madrid_01
 • ecc_pmg_madrid_02
 • ecc_pmg_madrid_03
 • ecc_pmg_madrid_04
 • ecc_pmg_madrid_05
 • ecc_pmg_madrid_06
 • ecc_pmg_madrid_07
 • ecc_pmg_madrid_08
 • ecc_pmg_madrid_09
 • ecc_pmg_madrid_10
 • ecc_pmg_madrid_11
 • ecc_pmg_madrid_12
 • ecc_pmg_madrid_13
 • ecc_pmg_madrid_14
 • ecc_pmg_madrid_15
 • ecc_pmg_madrid_16