eccentric schools 12.2017 annonceКлуб УРГО реши да проведе поредния, четвърти семинар по проекта с ученици, като им представи планираните мобилни мерки за град Русе и поиска тяхното мнение.

За целта беше разработена специална анкета под заглавие „И аз имам мнение” и беше раздадена на 60 ученика от 5 до 7 клас, много от които живеят в „Дружба” и в други периферни квартали на града. На срещата освен децата, бяха поканени техните учители и възпитатели. Получи се интересна дискусия, а отговорите на анкетата ще бъдат обработени и представени на община Русе. Всички деца получиха коледни подаръци.

За повече информация: 

  • eccentric_schools-12.2017_01
  • eccentric_schools-12.2017_02
  • eccentric_schools-12.2017_03
  • eccentric_schools-12.2017_04
  • eccentric_schools-12.2017_05
  • eccentric_schools-12.2017_06
  • eccentric_schools-12.2017_07
  • eccentric_schools-12.2017_08

Анкета