guideline 03Наръчникът очертава потенциала за развитие на туристическите услуги, като се използва устойчив и природосъобразен транспорт.

Ръководството разглежда въпроса за наем на велосипеди. Документът се състои от няколко части: определяне на най-добри практически примери в Европа, рамкови условия за изпълнение, определяне на изискванията на целевата група, преглед на възможностите за изпълнение, препоръки за прилагане, определяне на ключови фактори за успех, предложения за транснационална оценка на пилотните дейности и препратки.

Можете да изтеглите Наръчника чрез кликване върху стрелката в горния десен ъгъл или от този линк.