guideline 02Комбинирането на колоездене и градски транспорт е идеалното решение за щадяща околната среда градска мобилност и може да е оригинална алтернатива на частните моторни превозни средства, независимо дали става дума за почивка или ежедневен маршрут.

В ръководството са отбелязани основните мерки, които трябва да бъдат взети от шофьорите на градския транспорт, властите и други важни стейкхолдери, за да се поощрят пътуванията, комбиниращи велосипед и градски транспорт.

Препоръките се отнасят както за автобуси, влакове, фериботи и самолети, така и за поддържащите ги сгради и инфраструктура (например гари, терминали, пристанища и т.н.).

Даденото ръководство съдържа общи препоръки, които се отнасят до (почти) всички транспортни методи, последвани от специфични такива за всеки вид транспорт.

Можете да изтеглите Ръководството чрез кликване върху стрелката в горния десен ъгъл или от този линк.