ngo-capacity-building annonceBG 2004/016-711.01.01 Lot2-062:“ПОДОБРЯВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА НПО ЗА УЧАСТИЕ В ПРИСЪЕДИНИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС КЪМ ЕС ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЕ И РАБОТА В МРЕЖА”

Финансираща организация Програма ФАР „Развитие на гражданското общество” – Бюджетна линия BG 2004/016-711.01.01.

Срок на изпълнение - 01.12.2006-31.05.2008.

Проектът ще се реализира на територията на град София и София област от Клуб „Устойчиво развитие на гражданското общество” в партньорство с “SOS Детски селища България” и “Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България”. Той се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейски съюз - Програма ФАР „Развитие на гражданското общество” – Бюджетна линия BG 2004/016-711.01.01. Екипът на проекта отчита липсата на информация за процесите, свързани с Еврочленството на България и усвояването на европейските средства по Структурните фондове. Чрез проектните дейности той ще предостави изчерпателна безвъзмездна информация с цел засилване на ролята на гражданското общество, местната власт и МСП в София и София област посредством обучение и сътрудничество на местно равнище. За успешно реализиране на проектните цели и задачи ще се проведат пет тридневни специализирани семинара. Включените теми в обученията са насочени към водещите въпроси в процеса на присъединяването и сближаването на България към Европейския съюз и ролята на гражданското общество.

 

WEB страници на проекти по градска мобилност

smp logo official

epomm

eltis

do the right mix

bump site small