ngo annonceВодещ пьртньор – ЕКОСЕНС – Румъния Проектът е подкрепен от Институт “Отворено общество” – програма ИЗТОК-ИЗТОК

Целта на проекта е да се подобри капацитета на третия сектор в Балканския регион, за да се адаптира той към промените, които се извършват на Европейски равнище и в частност, вследствие на присъединителния процес.

Проектът включва следните дейности: - Семинар за оценка на ролята на НПО в Балканския регион, проведен в Букурещ 23-26 май 2005;
- Учебно посещение на региони в Румъния, където действат активни НПО – извършено в периода 25 юли-3 август;
- Семинар за подготовка на финалния доклад;
- Издание на доклада с препоръки и активиране на интернет-страницата на проекта. 

Партньори по проекта са участници от три източно-европейски страни.

ngo map

 

Участник

Държава

WEB site

 ECOSENS  Romania  
 Асоциация ВЕСТА  Босна и Херцеговина  
 Club "Sustainable Development of Civil Society"  България  

 

Доклад от семинара

Учебно посещение на региони в Румъния

Warning: No images in specified directory. Please check the directory! Debug: specified directory - http://www.csdcs.org/02.projects/13.ngo/gallery

WEB страници на проекти по градска мобилност

smp logo official

epomm

eltis

do the right mix

bump site small