sabrina conference annonceЗаключителната конференция по SABRINA се проведе на 23 ноември в Букурещ, Румъния.

Присъстваха представители на министерства и държавни агенции на Румъния, НПО, експерти и граждани. Участниците в проекта представиха достиженията и резултатите, които бяха илюстрирани с множество рекламни материали. Беше отчетено, че проектът ще бъде представен пред ЕК в Брюксел на 5 декември 2022 г.

 

Повече информация: снимки, програма

 

 • sabrina_conference_01
 • sabrina_conference_02
 • sabrina_conference_03
 • sabrina_conference_04
 • sabrina_conference_05
 • sabrina_conference_06
 • sabrina_conference_07
 • sabrina_conference_08
 • sabrina_conference_09
 • sabrina_conference_10
 • sabrina_conference_11