last mile 7th meeting annonceНа седмата среща по проекта Last Mile бяха поканени заинтересованите лица от областта за обсъждане разработката на Pегионален план по устойчива мобилност.

Тя се проведе във Варна на 9 януари 2018 г. под егидата на Областния управител г-н Пасев. На събитието бяха представени предложенията за гъвкави транспортни системи на общините в областта и бяха дискутирани въпроси относно тяхната роля за развитието на туризма.

 

За повече информация: 

  • last_mile_7th_meeting_01
  • last_mile_7th_meeting_02

Покана с програма

Мерки по проекта

Презентация