bucharest annonceTRANSDANUBE.pearls бе представен успешно на годишния форум на EUSDR за 2019 г., организиран като ключово събитие на румънското председателството през 2019 г., Министерството на външните работи на Румъния, Европейската комисия и Транснационалната програма Дунав.

Събитието се проведе на 27 - 28 юни 2019 г. в красивия Дворец на парламента в Букурещ под мотото: „Изграждане на сближаване за споделен просперитет в Дунавския регион“.

Дневният ред се съсредоточи върху конкурентоспособността, свързаността и регионалната мобилност, както и върху връзките между еврорегионите и възможностите за създаване на синергии, които могат да доведат до по-добро включване на Дунавската стратегия в бъдещите програми и политики на ЕС. В края на годишния форум се състоя неофициална министерска среща по икономическите въпроси и изложба, организирана от Министерството на икономиката, търговията и предприемачеството и други 10 съпровождащи събития.

Представителят на DG REGIO специално подчерта, че проектът TRANSDANUBE.pearls предоставя нов модел на регионално планиране, предлагащ планове за устойчива мобилност и услуги край Дунав с акцент върху идентифицираните туристически „перли“.

За повече информация: Снимки, програма на форума

Warning: No images in specified directory. Please check the directory! Debug: specified directory - http://www.csdcs.org/02.projects/27.transdanube.pearls/bucharest/gallery