Транспортът и мобилността са основни предизвикателства, който са насочени към регионите днес. И в Дунавския регион, растящия брой туристи и тяхната повишаваща се нужда от мобилност имат неблагоприятно влияние върху околната среда и местното население. През последните години ние разработихме и изпълнихме, заедно с нашите партньори, устойчиви решения за щадящ околната среда и икономически изгоден транспорт по суша и вода.

Това е начинът да постигнем успех, както за туристите, така и за местното население в бъдеще. Сега с гордост представяме резултата – мрежа от най-добрите дестинации в Дунавския регион: Дунавски.Перли.

Георг Риберинг
Изпълнителен директор
Агенция по околна среда Австрия
(Водещ партньор по проекта)