newsletter 3

 

Партньорите в проекта „Трансданюб.перли“ постигнаха основната си цел: създаването на мрежата „Дунавски перли“, която ще продължи да предоставя услуги за устойчиво пътуване от Шварцвалд до Черно море и да информира туристите и местните жители.

Представителите на 11 организации от страните в Дунавския басейн бяха сертифицирани като водещи региони в промотирането на устойчивата мобилност и туристическите услуги и официално станаха дунавски перли. Мрежата цели да информира посетителите и местните жители за множеството възможности за устойчиво пътуване чрез автобус, влак, велосипед и плавателни съдове.

Предлагаме Ви Бюлетин 6/2019 с последните резултати по проекта.