tdp pleven annonceЗаключителната среща по проекта Transdanube.pearls се проведе на 30 май 2019 в Плевен.

Участваха представители на общини от Плевенска област, стопански камари, експерти от бюрото по труда в Плевен, директори и преподаватели в професионални гимназии и граждани. Ръководителят на проекта доц. Лучия Илиева показа достиженията на проекта и възможностите за развитие на бизнес и разкриване на нови работни места, които той позволява. Чрез оживена дискусия бяха разгледани бъдещи проектни идеи и възможности за финансиране и сътрудничество в областта на устойчивия транспорт и туризъм.

За повече информация: Снимки, Покана с програма

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory! Debug: specified directory - http://www.csdcs.org/02.projects/27.transdanube.pearls/pleven2/gallery