ass tour 2 annonce

Част 2 – От Будапеща до делтата на Дунав за 11 дни

В рамките на проекта „Трансданюб перли“, финансиран по програма Интеррег на ЕС, международен екип от експерти по видеозаснемане, мобилност и туризъм пропътува 2860 км край река Дунав, като използва само устойчиви транспортни средства: автобус, влак, кораб, велосипеди.

Първата част от пътуването от изворите на реката в Германия до Будапеща се осъществи през юли т.г. Втората част от Будапеща до делтата на Дунав приключи в началото на септември. Инициативата имаше за цел да покаже наличните възможности за пътуване в Дунавския регион без лек автомобил.

Изследователската обиколка е част от проекта, който се стреми да установи решения за устойчива мобилност и туристически услуги, основани на екологични средства за транспорт като влак, автобус, кораб и велосипед. В изпълнение на тази цел се създава мрежа от дестинации „Трансданюб перли“, които ще прилагат концепцията за устойчива мобилност в туризма. Мрежата ще създаде уникални маркетинг възможности за участващите дестинации, ще засили привлекателността на целия Дунавски регион и най-важното – ще намали негативното въздействие от транспорта върху околната среда. Изследователската обиколка направи преглед и оценка на възможностите за придвижване към бъдещите перли от мрежата, а също така между тях и в техните околности чрез вече наличните оферти за устойчива мобилност.

Във втория етап на обиколката през август екипът продължи пътуването си с автобус от Будапеща до Мохач и се увери, че привлекателността на придвижването с велосипеди нараства както за местните хора, така и за туристите, пътуващи по път Евровело 6 и 13. Екипът продължи пътя си към Европейската столица на културата 2010 Печ с красиви исторически места.

Пътят към Вуковар даде на екипа шанс да посети най-голямата и най-добре запазена влажна зона в Европа Копачки рит (Хърватия). След като пътуваха с автобус от Белград до Кладово и Долни Милановац, експертите посетиха най-голямата забележителност по Дунав – Железни врата. После те преминаха към румънската страна на региона, като направиха обиколка с лодка при Оршова и пресякоха планинския масив Мехединци.

Във Видинския регион имаха възможност да посетят крепостта Баба Вида и впечатляващите Белоградчишки скали. В Свищов екипът достигна най-южната точка на Дунав и посети римското селище Нове край бреговете на реката. Последният ден от пътуването в България беше посветен на Русе и околностите му, където се намират скалните църкви в Иваново. Експертите видяха крепостта Сексагинта приста и много други русенски забележителности, те посетиха Поломието и се запознаха с творците от симпозиума Ломеа. Екипът премина през Дунав мост при Русе – Гюргево и се отправи към делтата на Дунав през Букурещ. В Тулча, главната отправна точка към делтата, експертите посетиха международния фестивал на гребните лодки.

Накрая, след 22-дневно пътуване, екипът направи велосипеден тур до мястото, където Дунав се влива в Черно море.

Информацията, събрана по време на изследователската обиколка, разкрива интересни туристически места, а също така възможностите те да бъдат посетени чрез услуги за устойчива мобилност. Изследван е и достъпът до информация за устойчивите транспортни средства до бъдещите перли, между тях или в техните околности. В бъдеще тези данни ще допринесат за успешното изпълнение на проекта.

Warning: No images in specified directory. Please check the directory! Debug: specified directory - http://www.csdcs.org/02.projects/27.transdanube.pearls/assessment_tour_02/gallery

Снимка 1: Най-голямата и най-запазена влажна зона в Европа Копачки рит, Хърватия ©Transdanube.Pearls

Снимка 2: Експертите от международния екип (от ляво на дясно: Дежан Веселинов, експерт по туризъм, Душан Чавич и Душан Сапониа, видео екип, и Андреас Фредвагнер, експерт по мобилност, пред лодката във Вуковар, Хърватия ©Transdanube.Pearls

Снимка 3: Железни врата, Сърбия ©Transdanube.Pearls

Снимка 4: Мехединци планина в Румъния ©Transdanube.Pearls

Снимка 5: Белоградчишките скали ©Transdanube.Pearls

Снимка 6 и 7: Ивановски скални църкви край Русе