assessment tour annonceВ рамките на проекта „Трансданюб перли“, изпълняван по програма Интеррег на ЕС, международен екип от експерти по мобилност, туризъм и видео филми пътува край река Дунав, като използва само транспорт с автобус, влак, кораб и велосипед. С повече от 10 посетени места за 11 дни първата част на пътуването успешно приключи в Будапеща.

В края на август екипът ще продължи пътуването си в долната част на поречието от Будапеща до делтата на Дунав. Целта на пътуването е да се покажат наличните възможности за пътуване в Дунавския регион без автомобили.

Изследователската обиколка се организира в рамките на проект „Трансданюб.перли“, който цели да установи устойчиви решения за мобилност и туристически услуги, основани на екологичните начини на транспорт като влак, автобус, кораб или велосипед. В изпълнение на целта ще бъде основана едноименна мрежа на дестинациите, която е ангажирана с устойчивата мобилност в туризма. По този начин участващите дестинации ще получат уникален маркетинг инструмент, ще се повиши привлекателността на Дунавския регион като цяло и най-важното – ще се ограничи негативното въздействие на транспорта върху околната среща.

Изследователската обиколка дава възможност за оценка на възможностите за придвижване към и между бъдещите перли чрез вече наличните предложения за устойчив транспорт и да се посетят туристическите атракции на място.

Първата фаза от обиколката е от изворите при Донауешинген до Будапеща. Екипът посети Улм, където имаше редкия шанс да види традиционния речен празник Fischerstechen. Експертите отидоха в Пасау с влак, където се качиха на кораб, за да стигнат до красивата панорама Шльогенер Шлинге. Следващите посетени места в австрийската част на Дунав бяха Линц, Енс, абатството Мелк и долината Вахау. За експертите Виена беше входна врата към езерото Нойзидъл, откъдето те продължиха пътуването си с велосипед по петзвездния велосипеден път, който им разкри фантастичната флора и фауна на националния парк. В Блатислава екипът навлезе в средната част на реката. Като следваха Евровело 6, Дунавския велосипеден път, те стигнаха до дългия 850 км воден лабиринт Сигет Киц. Последната спирка преди Будапеща беше Помурския регион в Словения, свързан с Дунав чрез притоците Мура и Драва.

Втората част от пътуването ще започне от Будапеща и ще се отправи към делтата на Дунав. Обиколката ще събере важна информация относно интересните за туризъм места, възможностите да бъдат достигнати чрез устойчиви мобилни услуги и наличието на информация за устойчивите начини за транспорт между бъдещите перли.

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory! Debug: specified directory - http://www.csdcs.org/02.projects/27.transdanube.pearls/assessment_tour_01/gallery