tdp 2017.07 annonce15 организации от 9 страни край Дунав насърчават развитието на Мрежа на дестинациите (перли), за да предложат на посетителите и местните жители възможността да пътуват и откриват Дунавския регион чрез устойчиви начини за придвижване.

Линц, 7 юли 2017 – По време на учебна визита по проект „Трансданюб.перли“ около 40 участници посетиха Горноавстрийския дунавски регион и община Верфенвенг, отличен пример за алпийска перла. След пътуването се проведе партньорска среща, участниците в която продължиха своята работа по прилагането на нови/подобрени услуги за мобилност, регионални центрове по мобилност и нови туристически пакети за жителите и туристите в регионите около река Дунав.

40 участници изследваха Горноавстрийския дунавски регион от 3 до 7 юли по време на учебно пътуване и партньорска среща в рамките на новия европейски проект „Трансданюб.перли“. Тъй като проектът цели да развие Мрежа на дестинациите (т.нар. перли), посветена на устойчивата мобилност в туризма в и между тези дестинации, община Верфенвенг също беше част от пътуването. Верфенвенг е една от 27-те общини в алпийския регион, която принадлежи към мрежата „Алпийски перли“ и се придържа към концепцията за устойчива мобилност. Участниците в учебното пътуване се запознаха с туристическите предложения в тази община, които им дадоха възможност да получат много нови идеи.

Участниците караха велосипед по Дунавската велопътека в Горна Австрия и проучиха множеството възможности за устойчива мобилност в региона (пътуване с ферибот или дървени лодки). Последва кратък поход до красивата панорама Шльогенер шлинге и посещение на абатство Енгелсзел.

След пътуването се проведе партньорска среща, по време на която участниците продължиха своята работа по прилагането на нови/подобрени услуги за мобилност, регионални центрове по мобилност и нови туристически пакети за жителите и туристите в регионите около река Дунав. Новите предложения ще създадат уникални маркетинг възможности за участващите дестинации, ще увеличат привлекателността на целия дунавски регион и преди всичко – ще намалят негативното влияние върху околната среда. Проектът, който ще се осъществява до юни 2019 година, е съфинансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ на ЕС и разполага с общ бюджет от 2.9 милиона евро.

По време на проекта всяка дестинация ще приеме модела за устойчива мобилност в туризма чрез широка гама дейности, каквито са създаването на информационни центрове по мобилност, обучението на мениджъри по мобилност, прилагането на мерки за развитието на капацитета на местните заинтересовани органнизации и подобряването на информационната обезпеченост на туристическата мобилност. В допълнение се предвиждат пилотни дейности за наемане на велосипеди, система за паркиране, нови велоалеи или система от маршрутни автобуси – те ще допринесат за увеличаване на устойчивата мобилност в региона около Дунав.

През лятото на 2017 година експерти от сферата на мобилността и туризма ще пътуват в регионите около реката, като използват само устойчиви транспортни средства! Тази обиколка ще набере ценна информация за местата от туристически интерес, възможностите те да бъдат посетени чрез устойчиви мобилни услуги, както и наличието и достъпността на информация за устойчивите начини за придвижване до, между и в бъдещите перли.

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory! Debug: specified directory - http://www.csdcs.org/02.projects/27.transdanube.pearls/austria-2017/gallery