tdp annonceКлуб "Устойчиво развитие на гражданското общество" разпространи прес-съобщение за проекта TransDanube Pearls. От него може да се научи повече за целите на проекта, участниците от 9 страни по течението на Дунав, както и за българското участие.

В рамките на проекта всеки от ангажираните партньори ще приеме подхода за устойчива мобилност в туризма чрез множество дейности, например – създаване на информационни центрове по мобилност, разнообразни мерки за повишаване на капацитета на местните и регионалните заинтересовани лица, подобряване на информираността на местните жители и гостите на регионите.

tdp 01

В допълнение ще бъдат предприети пилотни дейности като пунктове за наемане на велосипеди, осигуряване на специализиран транспорт, нови системи за паркиране, велосипедни пътеки и др. – с цел да се гарантира устойчивата мобилност край река Дунав. 

Прес-съобщение