tdp belgrade annonceПървата среща по TDPearls беше организирана от сръбския партньор RARIS в Белград в хотел „Тюлип Инн” на 27-28 февруари 2017. На срещата се обсъди подробно плана за изпълнение на проекта, като се представиха всички работни пакети.

На 1 март на същото място се проведе първата Конференцията по проекта с участието на представители на Управляващия орган и други официални лица. В докладите беше представено значението на дейностите по TDPearls pа развитието на региона и изпълнение на Дунавската стратегия на ЕС.

За повече информация: Програма на срещата и конференцията, снимки

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory! Debug: specified directory - http://www.csdcs.org/02.projects/27.transdanube.pearls/belgrade/gallery