groningen annonce6-та ПУГМ Конференция и Финалната среща по PROSPERITY се проведоха в гр. Гронинген, Холандия в периода 16-20 юни 2019 г. Доц. Лучия Илиева беше поканена от организаторите на конференцията като лектор по темата „ПУГМ и техния принос към борбата с климатичните промени”.

Тя представи доклад за мобилните мерки във Варна, като част от техния ПУГМ, който предизвика интерес сред аудиторията от експерти и практици по градско планиране.

На партньорската среща участниците отчетоха извършените дейности по проекта и подготовката за финалния отчет. Бяха подробно представени всички работни пакети, на които партньорите дискутираха конкретните мерки и техните резултати.

За повече информация: Снимки, програма, презентация

Warning: No images in specified directory. Please check the directory! Debug: specified directory - http://www.csdcs.org/02.projects/26.prosperity/groningen/gallery