ecc 3th pp meeting annonceСрещата се проведе в община Стокхолм от 13 до 15 септември 2017 г. Участниците обсъдиха извършените дейности по проекта през първата година от неговото изпълнение и подготовката за форума на мрежата СИВИТАС в Португалия.

Прочети още...

eccentric seminar annonceПредставители на активни нестопански организации се събраха в Русе по покана на Клуб „Устойчиво развитие на гражданското общество“, за да се запознаят с напредъка на проект „Сивитас - Ексцентрик“ и да обсъдят мерките, предвидени да подобрят качеството на живот в кв. „Дружба“ чрез развитие и усъвършенстване на възможностите за мобилност.

Прочети още...

eccentric annonceИнтервю с председателя на Клуб „Устойчиво развитие на гражданското общество“ Лучия Илиева беше осъществено по инициатива на Дарик радио Русе на 18 май, ден след дискусията за безопасна и екологична мобилност в квартал Дружба по проекта "CIVITAS ECCENTRIC - Иновативни решения за устойчива мобилност ...".

Прочети още...

russe workshop 2017.05.17 annonceНа 17 май 2017 г. в читалище „Г.Бенковски-1937” се проведе дискусионна среща-семинар в рамките на проект CIVITAS ЕCCENTRIC. Поканени бяха граждани и местни НПО от квартал „Дружба”. Темите бяха: Устойчива мобилност – какво означава това за квартал Дружба; Необходимост от обществен транспорт и нощна линия; нови тротоари и пешеходни пътеки и др.

Прочети още...