stockholm annonceДвете събития се проведоха в комплекс „Бергендал” край Стокхолм в периода 12-14 юни 2019 г. Участниците отчетоха извършените дейности по проекта до настоящия момент и подготовката за втория междинен отчет.

Прочети още...

ecc disabled annonceШестият семинар по ECCENTRIC беше проведен в офиса на Съюза на Хората с увреждания в Русе на 31 май 2019 г. с цел да се дискутират техните специфични проблеми, свързани с придвижването им и достъпността на градската среда.

Прочети още...

conference sitges annonceКонференцията Cities in Transition 2018 се проведе в гр. Ситжес, Испания (25-27 ноември) събра над 200 специалисти от цял свят, които дискутираха градското планиране, обезпечаващо здравословна и безопасна среда за живот.

Прочети още...