cyclelogistics 3a

 

Клуб "Устойчиво развитие на гражданското общество" Ви кани да участвате в серия виртуални уроци, посветени на устойчивата мобилност в условията на Ковид-19. Виртуалната класна стая Modern Urban Mobility е създадена в рамките на проекта ECCENTRIC и цели да повиши познанията и адаптивността на местните власти, експерти, учени и широката общественост за прилагане на адекватни мерки за здравословно и безопасно придвижване по време на епидемия.

Презентацията "Акценти на проект Cyclelogistics Ahead" ще Ви запознае с целите и някои резултати на проекта Cyclelogistics Ahead. Той подкрепя целта на градската логистика за постигане на почти нулеви емисии до 2030 г. като част от Енергийната програма на Европейската комисия. Проектът Cyclelogistics Ahead е насочен към три целеви групи:

  1. Транспортен сектор,
  2. Общини и
  3. Частни и търговски крайни потребители.

За да влезете във виртуалната класна стая Ви е необходим профил в Google. Той Ви дава достъп не само до Google Classroom, но надеждна електронна поща Gmail, облачно пространство от 15 GB - Google Drive, както и огромно количество безплатни програми и приложения на Google.

Ако все още нямате такъв профил, указания за създаването му ще намерите на адрес Създаване на профил в Gmail или можете да пристъпите директно към създаване на профил на адрес Създаване на профил в Google

За достъп до виртуалната класна стая използвайте пощата си в Gmail. От менюто с точки в горния десен ъгъл на Gmail изберете Classroom.

classroom 1

След влизане в Google Класна стая кликнете на плюсчето в горния десен ъгъл и изберете "Включване в курс". Въведете код на курса wvzj7bx. Вече сте в класната стая Modern Urban Mobility.

Така ще можете да получавате полезни знания за устойчивата градска мобилност, за което ще бъдете информирани автоматично от класната стая чрез Вашата електронна поща.