ado dunav annonceПо покана на АДО „Дунав”, Клуб УРГО представи проекта и раздаде материали на участиците в Годишната среща на асоциацията, която се проведе в Плевен на 24 юли 2020 г. при всички необходими санитарни мерки.

Кметовете на дунавските общини се запознаха с опита на Русе и с мерките, свързани с мобилността и КОВИД-19, предприети по ECCENTRIC. Всички получиха сборници с доклади от конференциите по проекта и допълнителни материали относно значението на градската мобилност за качеството на живот в градовете.

 

  • ado_dunav_01
  • ado_dunav_02
  • ado_dunav_03
  • ado_dunav_04