Клуб "Устойчиво развитие на гражданското общество" направи превод на третата брошура по проекта ECCENTRIC, издадена през септември 2019 г. и съдържаща успешни примери и практики, разработени и внедрени от участниците в проекта.

Можете да изтеглите брошурата кликвайки на изображението или на приложения линк.

 

brochure cover bg

 

Трета брошура по проекта ECCENTRIC