public discussion annonceИзпълнението на проект „CIVITAS ECCENTRIC“ беше представено по време на публична дискусия за изменение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Русе, която се състоя на 31 май 2019.

Председателят на Клуб „Устойчиво развитие на гражданското общество“ Лучия Илиева говори за концепцията за устойчива градска мобилност и нейното прилагане в различни европейски градове, включително за мерките за демонстрационното й въвеждане в русенския квартал „Дружба“ чрез международния проект по програма „Хоризонт 2020“, по който като партньори работят Клуб УРГО и Община Русе. Тя се спря и на другите инициативи за мобилност в градски условия и в туризма, по които клубът има експертиза, участва в международни партньорства и въвежда иновативни подходи в много български градове.

В публичната дискусия, водена от заместник-кмета Страхил Карапчански, участваха представители на търговски камари, общински звена, фирми и медии.

 

  • public_discussion_1
  • public_discussion_2
  • public_discussion_3
  • public_discussion_4