stockholm annonceДвете събития се проведоха в комплекс „Бергендал” край Стокхолм в периода 12-14 юни 2019 г. Участниците отчетоха извършените дейности по проекта до настоящия момент и подготовката за втория междинен отчет.

Бяха проведени отделни срещи по всички работни пакети, на които партньорите дискутираха конкретните мерки и техните резултати. Беше проведена и среща на Консултативната група от ангажирани политици по проекта, като от страна на гр. Русе в нея взе участие заместник - кмета г-н Страхил Карапчански.

За допълнителна информация: Снимки, програма

 

  • stockholm_01
  • stockholm_02
  • stockholm_03
  • stockholm_04
  • stockholm_05
  • stockholm_06
  • stockholm_07
  • stockholm_08
  • stockholm_09
  • stockholm_10