ecc disabled annonceШестият семинар по ECCENTRIC беше проведен в офиса на Съюза на Хората с увреждания в Русе на 31 май 2019 г. с цел да се дискутират техните специфични проблеми, свързани с придвижването им и достъпността на градската среда.

Ръководителят на проекта доц. Лучия Илиева показа достиженията на проекта и възможностите за подобряване на мобилността за гражданите на Русе. Бяха подробно разгледани всички мерки, които се осъществяват в рамките на проекта и беше обяснено, че това са само пилотни начинания в един ограничен регион. При показани добри резултати те ще се мултиплицират из целия град. Чрез директни интервюта и оживена дискусия бяха разгледани възможностите за подобряване на мобилността на хората с увреждания и бяха дискутирани бъдещи проектни идеи и възможности за финансиране и сътрудничество в областта на устойчивия транспорт.

За повече информация: Cнимки, програма

 

  • ecc_disabled_01
  • ecc_disabled_02
  • ecc_disabled_03
  • ecc_disabled_04
  • ecc_disabled_05
  • ecc_disabled_06