munich annonceСъбитията се проведоха в новия квартал Домагпарк в Мюнхен от 26 февруари до 1 март 2018 г.

Участниците подробно обсъдиха извършените дейности по проекта през първите 18 месеца от неговото изпълнение и подготовката за междинния отчет. Община Мюнхен организира кратка обиколка из квартала за демонстрация на нововъведените мобилни мерки. Бяха проведени отделни срещи по работни пакети 2, 3, 4, 6, 7 и 8.

Домакините предложиха интересна социална програма с вечеря в типичен баварски ресторант.

За допълнителна информация: снимки, програма на срещата:

 • munich_01
 • munich_02
 • munich_03
 • munich_04
 • munich_05
 • munich_06
 • munich_07
 • munich_08
 • munich_10
 • munich_11
 • munich_12
 • munich_13
 • munich_14
 • munich_15
 • munich_16
 • munich_17
 • munich_18
 • munich_19
 • munich_20
 • munich_21
 • munich_22
 • munich_23
 • munich_24
 • munich_25
 • munich_26
 • munich_27
 • munich_28
 • munich_29
 • munich_30
 • munich_31