eccentric

Интервю с председателя на Клуб „Устойчиво развитие на гражданското общество“ Лучия Илиева беше осъществено по инициатива на Дарик радио Русе на 18 май, ден след дискусията за безопасна и екологична мобилност в квартал Дружба по проекта "CIVITAS ECCENTRIC - Иновативни решения за устойчива мобилност на хора в периферните градски квартали и товарна логистика без вредни емисии в градските центрове".

В разговора, воден от главния редактор Ахмед Алиев, г-жа Илиева представи целите на проекта и неговото въздействие върху живота в русенския квартал. Тя се спря по-подробно на необходимостта от подобрение на градския транспорт и връзката с другите региони на града, осигуряване на по-добри възможности за сигурно придвижване, както и въвеждането на нови мерки за безопасността на пешеходците, велосипедистите, майките с деца и хората с физически затруднения.

С цялото интервю, излъчено по Дарик радио Русе на 18 май 2017 от 10 ч., можете да се запознаете тук.