cfcu-tr 0703 01Проект CFCU/TR0703.01-02/FA: FFV Marketing in the Hearth of Mediterranean

Кумлуджа, Турция е община, известна с голямото си производство на пресни плодове и зеленчуци. Там се произвежда също една трета от парниковата продукция и и се реализира 22% от износа на пресни плодове и зеленчуци на Турция. Общината се намира в региона на Анталия и партнира с регионалните структури и Университета на Анталия.

Целта на проекта е да поощри изпълнение на стандартите на ЕС за предлагане на пазара на пресни плодове и зеленчуци чрез партниране между участници от Анталия и Кумлуджа и България в лицето на Клуб "Устойчиво развитие на гражданското общество". Обучителните дейности помагат също на земеделските производители и посредници да бъдат информирани за предимствата от създаването на съюзи на производители и кооперации, за да имат по-голяма възможност за колективно договаряне за цена. Проектът се финансира от Европейския Съюз и реализира  задачата "Насърчаване на обмена на знания и най-добри практики в областта на планирането и прилагането на политиките на ЕС" в партньорството между ЕС и Турция.

Целевата група са 100 производители на пресни плодове и зеленчуци от Кумлуджа, 20 комисионера и 30 търговци на едро и дребно.

 

Община Кумлуджа

Warning: No images in specified directory. Please check the directory! Debug: specified directory - http://www.csdcs.org/02.projects/02.cfcu-tr0703/gallery01

 

Loading...