benefit logo

benefit project

Проектът БЕНЕФИТ цели да допринесе за изпълнението на Европейската стратегия за градска мобилност, отговаряща на очакванията на хората. Новата концепция на градската мобилност се състои в насърчаване на използването на всички транспортни средства и комбинирането на различните видове обществен транспорт (влак, трамвай, метро, автобус) с индивидуален транспорт (автомобил, велосипед, ходене пеш). Тя предполага също и достигане на общи цели за икономически просперитет и за зачитане правото на мобилност чрез управление търсенето на транспорт, качеството на живот и защитата на околната среда, което и съчетаване на интересите на транспорта на стоки с транспорта на пътници.
Градската мобилност се счита да важен елемент за стимулиране на растежа и заетостта. Основната цел на проекта е да демонстрира атрактивността на градския транспорт, за да започнат клиентите да го предпочитат. В България и другите страни-нови членки на ЕС, собствеността на леки автомобили бързо нараства. Големият им брой в градовете причинява замърсяване, разход на енергия и средства за горива. Проектът БЕНЕФИТ цели да демонстрира ползите от градския транспорт, като същевременно:

  • Повиши обществената информираност за вредите от потока автомобили за ОС и човешкото здраве;
  • Запознае обществеността с Европейските документи, третиращи този въпрос
  • Оптимизира информацията относно публичните транспортни услуги
  • Идентифицира и привлече основните участници в процеса – местна власт, транспортни фирми, компании  и научни институции.

Официален сайт на проекта