newsletter annonce През периода на изпълнение на проекта бяха издадени 5 бюлетина, отразяващи работата на партньорите и постигнатите резултати. Бюлетините са преведени на български и предоставят информация за резултатите и добрите практики.

 

 

 

Loading...

 

Loading...

 

Loading...

 

Loading...

 

Loading...

 

Loading...