site annonceЗа реализацията на проекта, за обмен и съхранение на резултатите от изпълнението му, както и за разпространение на успешните практики, беше разработен web сайт на проекта на английски и румънски език.

 

 

 

 

balkwaste website