Клуб УРГО партнира на Асоциацията на Дунавските общини в проект по ОП "Добро управление"

 

ado 1

Асоциацията на Дунавските общини спечели финансиране по проект "Изпълнение на интегрирана политика за пространствено развитие на крайбрежните територии на река Дунав в България чрез прилагане на иновативни и включващи модели между власти, граждани и бизнес" по Оперативна програма "Добро управление" 2014-2020 г. с продължителност 12 месеца.

Основните цели на проекта са:

Принос към партньорско управление с гражданите и бизнеса, които заедно с общинските власти и структурите на държавната власт в региона участват в изпълнение на интегрирана политика за пространствено развитие на крайбрежието на река Дунав. В рамките на проекта се проучват, консултират, систематизират и представят модели на изпълнение на секторни политики в Дунавския регион, заедно с всички заинтересовани страни;

Принос към открито и отговорно управление в дунавските общини чрез предоставяне на местните власти, релевантните структури на държавната власт, бизнеса и гражданите на модели, които да ги подкрепят в изпълнението на комплексната интегрирана политика.

Основните дейности са:

Преглед на европейски добри практики на модели на взаимодействие между власти, граждани и бизнес и на типове дейности в секторите на интегрираната политика за пространствено развитие на крайбрежие територии на река Дунав по отношение на управление и финансиране;

Преглед, консултиране и систематизиране на основните типове дейности (инвестиции, проекти и други инициативи) и модели на взаимодействие, които целевите групи в дунавските общини предстои да изпълнят в секторите, включени в интегрираната политика за пространствено развитие на крайбрежните територии на река Дунав;

Разработване на Наръчник за изпълнение на интегрирана политика за пространствено развитие на крайбрежните територии на река Дунав в дунавските общини чрез прилагане на иновативни и включващи модели между власти, граждани и бизнес.

 

Повече подробности могат да бъдат намерени на сайта на Асоциацията на Дунавските общини на линк http://www.adodunav.org/bg/page/opdu-2022-2023

Брошура "Преглед на Европейски добри практики"

 

Предстоящо

POLIS-22

 

Intelligent Transport’s Summit

Лондон 20-21 септември 2023

Мрежа на ENDURANCE в България

bulgaria small

Transdanube.Pearls - Network for Sustainable Mobility along the Danube SRTMP of RUSE REGION

tdp srtmp ruse region

WEB страници на проекти по градска мобилност

smp logo official

epomm

eltis

do the right mix

bump site small