partnerships annonceОрганизацията винаги е работила с много доброволци - студенти и пенсионери. Клубът е член на няколко Европейски мрежи (ЕПОММ, Градове за мобилност, Форум за защита правата на човека, Дунавски екологичен форум, Инфорс, ТРИАЛОГ).

Работи активно на европейска платформа за утвърждаване имиджа на българския трети сектор.

 

 

partnerships map

Организацията беше избрана да представлява българските НПО при наблюдение изпълнението на НСРР 2007-2013. Понастоящем Клуб УРГО е член на Обществения съвет към Комисията по Европейските въпроси и контрол на Еврофондовете (КЕВКЕФ) в НС. Сдружението има добре оборудван офис в центъра на София и регионаления офис в гр.Каварна.  Клуб УРГО поддържа скромен библиотечен фонд от икономическа и екологична литература, речници и справочници, част от които са получени като дарение от Фондация “Отворено общество”, общини и международни институции (REC, UNDP), а други са закупени или дарени от членове на Сдружението и партньорски организации. Сдружението е член на Консорциум “Европейски Образователни Семинари”, което провежда от 2003 г. ежемесечно обучение по европейска тематика на българския пазар с целеви групи държавната администрация (МС, Конституционен съд, министерства и агенции), местната власт,  бизнеса и НПО. Партньорски организации на Клуб УРГО са СТПП и мрежата от 28 регионални Търговско-промишлени палати, с които представителите на Клуба разработват и реализират съвместни образователни инициативи. По идентичен начин, Клуб УРГО работи и с мрежата от Домове на техниката, които се явяват членове на Федерацията на НТС. Други организации, с които клубът има договори за съвместна дейност и множество съвместни акции са Германо-Българска Индустриално-Търговска Камара, Камара “Кобленц”, Асоциацията на НПО в гр. Лом, НПО “Мизия-2004”, Сдружение “Партньорство” – Ямбол, “Женски алианс за развитие” - Варна и ромските сдружения “Парламент Рома”- Варна и Фондация “Интеграция на малцинствата”-Пловдив.